• Plicht tot re-integratie door het UWV?
  • Als niet, dan toch ook niet (recht op Ziektewet)
  • Schade beperken 
  • Onvoldoende en (vooral) te late onderbouwing: loonsanctie terecht opgelegd door het UWV
  • Excessief medicijngebruik en voorliegen van de werkgever over arbeidsongeschiktheid voldoende om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen?
  • Meer maatwerk in het bestuursrecht
  • Ten onrechte geen loonsanctie opgelegd door het UWV: welke schade moet het UWV vergoeden?
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer
  • Verkorte wachttijd voor de WIA: doe het in één keer goed
  • TIJD = GELD: UWV te laat met beslissen? Dwangsom van max € 15.000