Als niet, dan toch ook niet (recht op Ziektewet)

28 maart 2024 Geschreven door: Stéphanie Heijtlager

Soms kan zowel een werkgever als een werkgever belang hebben bij de no-riskpolis. In deze zaak, die speelde bij de rechtbank Oost-Brabant, had de werkgever voor een werknemer met een nul-urencontract een Ziektewetuitkering aangevraagd. Het UWV heeft deze aanvraag echter afgewezen, omdat niet alle benodigde gegevens waren overgelegd. De werknemer heeft tegen die afwijzing bezwaar gemaakt, maar het UWV ‘verschiet wel van kleur’ met de reden van de afwijzing: de werknemer voldoet niet aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. De werkgever 'trekt zijn handen er vanaf', die betaalt vanwege het nul-urencontract geen loon tijdens ziekte. De werknemer kiest (wellicht de verkeerde route) ervoor om bij het UWV ziekengeld te claimen en stelt beroep in tegen de beslissing op bezwaar.

In beroep bij de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2024:763) stelt dat werknemer dat hij een nul-urencontract had met zijn ex-werkgever en dat hij ziek uit dienst is gegaan en daarom een zogenaamde ‘vangnetter’ is. Dat is vreemd, want de bezwaarprocedure zag enkel op de vraag of de werknemer aan de voorwaarden voor de no-riskpolis voldeed.

De rechtbank is dan ook snel klaar met het beroep van de werknemer: het is ongegrond. De werknemer voldoet gewoonweg niet aan de voorwaarden voor een no-riskpolis.

Als sneer merkt de rechtbank nog op richting werknemer in de (mondelinge) uitspraak: als al sprake zou zijn van een Ziektewet vangnet, dan heeft de werknemer daar ook geen recht op. 
Het blijkt namelijk dat de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dit standpunt van het UWV heeft de werknemer niet bestreden met bewijs, noch betwist. Daarmee staat volgens de rechtbank vast dat de werknemer zelf het dienstverband heeft beëindigd en dat dit een benadelingshandeling oplevert (daarbij hecht de rechtbank ook waarde aan het feit dat de werknemer niet op de zitting is verschenen).

Kortom: als al sprake zou zijn van een vangnetsituatie, dan zou de werknemer toch geen recht hebben op een Ziektewetuitkering, omdat hij een benadelingshandeling heeft gepleegd (zelf tijdens ziekte zijn arbeidsovereenkomst opgezegd).

Kristalheldere uitspraak van de rechtbank. Werknemers die niet aan de voorwaarden van de no-riskpolis voldoen, hebben geen recht op een Ziektewetuitkering. Als een werknemer zich vervolgens beroept op een Ziektewet vangnet, dan is er ook geen recht op een uitkering als de werknemer zelf tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd!

Gerelateerde artikelen