• Tik op de vingers: werkgever let op wat je met de re-integratie van je zieke werknemer doet!
  • Ik ben ziek en heb mijn arbeidsovereenkomst opgezegd…
  • Casuïstiek: referteperiode voor de WIA
  • Vraag uit de praktijk: WIA en WW, hoe zit dat?
  • Achterstanden bij het UWV – wat te doen na einde wachttijd? Ontslag?
  • Casus: met de noorderzon vertrokken
  • Vraag van een werkgever over Amber